Als het even kan dan verdient alles een tweede kans!

AFVALVERWERKING, CONTROLEREN, SORTEREN ÉN HERGEBRUIKEN

Vrijwel alle door ons ingezamelde afvalstoffen worden in onze afvalverwerkingsinrichting gecontroleerd en gesorteerd. Het doel daarbij is zoveel als mogelijk de afvalstromen omzetten in secundaire weer herbruikbare grondstoffen, zoals:

  • Hout
  • Puingranulaat
  • Papier & karton
  • Kunststoffen
  • Metalen
  • IJzer

Afval is voor ons een tussenvorm. Nagenoeg ieder product – papier, metaal, plastic, bouwafval, GFT etc. – kan weer worden verwerkt tot halffabricaat om later weer als basis voor een nieuw eindproduct te dienen of om als energiebron gebruikt te worden. Kostenreductie gaat bij ons hand in hand met een lagere belasting voor het milieu. Dat is winst op alle fronten.

Informatie aanvragen

© Milieuservice Hoeksche Waard