Bouw- en sloopafval?
MHW weet er als geen ander raad mee!

BOUW- EN SLOOPAFVAL, WIJ ZORGEN VOOR EEN HERGEBRUIK VAN BIJNA 90%

Voor de inzameling van bouw- en sloopafval beschikt Milieuservice Hoeksche Waard (MHW) over een vloot van moderne voertuigen. Onze speciaal voor deze transporten opgeleide en intensief getrainde chauffeurs staan met de nieuwste communicatiemiddelen in direct contact met de afdeling Planning. Daardoor kunnen wij op ieder moment van de dag flexibel inspelen op wisselende situaties en snel en accuraat reageren op klantvragen en onze routes indien nodig aanpassen.

MHW zamelt in voor bouw- en sloopondernemingen, gemeenten en particulieren in de regio. In samenwerking met 17 zelfstandige afvalbedrijven biedt Milieuservice Hoeksche Waard u deze dienstverlening door geheel Nederland aan, waarbij wij uw vaste aanspreekpartner zijn.

Gedegen voorlichting, maatwerkadvies en verregaande gescheiden inzameling vormen de basis voor deze duurzame vorm van dienstverlening. Door de enorme verscheidenheid aan containertypes en inhoudsmaten heeft Milieuservice Hoeksche Waard een passende oplossing voor ieder werk en iedere situatie.

MHW beschikt over een efficiënt werkende afvalsorteerinrichting, voorzien van alle verplichte milieuvergunningen. Hierin worden op praktische wijze zoveel mogelijk afvalstoffen gescheiden en geschikt gemaakt als grondstof voor hergebruik. Dit resulteert uiteindelijk in een daadwerkelijke deponering en/of verbranding van slechts 10% van de oorspronkelijke hoeveelheid bouw- en sloopafval. Ook dit onderdeel is binnen MHWgecertificeerd conform de normen ISO9001:2008. Uw afvalstromen zijn bij ons in vertrouwde handen!

Informatie aanvragen

© Milieuservice Hoeksche Waard