OVER ONS

Milieuservice is een van oorsprong middelgroot familiebedrijf dat op 1-1-2018 is overgenomen door het internationaal opererende familiebedrijf REMONDIS. Het bedrijf is gespecialiseerd in het inzamelen en verwerking van afval- en reststoffen en de afzet van secundaire grondstoffen. Milieuservice Hoeksche Waard onderscheidt zich door haar klanten centraal te stellen en deze te voorzien van persoonlijke aandacht en op maat gesneden oplossingen.

Om aan alle vragen en behoeften te kunnen voldoen beschikken wij over een moderne “vloot” van speciale voertuigen, waarmee zowel grote als kleine hoeveelheden afval,- en reststoffen kunnen worden ingezameld. Ook complexe en/of grootschalige projecten kunnen probleemloos worden uitgevoerd door een uitgebreid, professioneel netwerk van gelijkwaardige bedrijven en goede afzetmogelijkheden door heel West Europa !

Alle voertuigen staan in direct contact met de centrale planning, waardoor snel en efficiënt kan worden ingespeeld op diverse situaties.

Mede door het gebruik van diverse steunpunten is de dienstverlening optimaal en worden het aantal kilometers en ook de uitgestoten CO2 per afgevoerde container sterk gereduceerd, deze wijze van inzamelen is door Milieuservice ontwikkeld.

Wijze

 • Het afval van onze opdrachtgevers wordt continu gemonitord, zodat wij exact weten en zien of er nog voordeel te behalen valt uit afgevoerde stromen.
 • Na wegingen en calculaties, worden dan nieuwe voorstellen gedaan en in overleg met onze opdrachtgevers uitgevoerd.
 • Alles met zicht op 2 doelstellingen, t.w.:
  - Kostenbeheersing en reductie
  - Het behalen van een maximaal Milieurendement
 • Deze acties voeren wij samen uit met eindverwerkers, zoals verbrandingsovens en recyclingbedrijven.
 • Het resultaat is uiteindelijk dat ca. 90% van het door ons behandelde afval, wordt omgezet in secundaire grondstoffen.
 • Wij zijn er dan ook trots op dat wij vele grote opdrachtgevers al meer dan 15 jaar tot tevredenheid hebben kunnen servicen.
 • Teneinde de inzameling netjes en efficiënt te kunnen laten verlopen beschikken wij over honderden containers in alle voorkomende maten zoals - o.a.:Perscontainers, variërend van 8m3 t/m 22m3
  - Volumecontainers, variërend van 6m3 t/m 40m3
  - Rolcontainers, variërend van 240 liter t/m 5000 liter
 • Door een juiste keuze van containertype en maatvoering, geschiedt de afvoer per project “op maat”

Maatschappelijk

“Duurzaamheid is de kwalificatie van activiteiten en ontwikkelingen die enerzijds voorzien in de behoefte van de huidige generatie, maar anderzijds niet leiden tot beperkingen en schade voor toekomstige generaties om in hun behoeften te kunnen blijven voorzien”. -Peter Lowes (oprichter Milieuservice Hoeksche Waard) -

Visie en missie
De directie van MHW heeft in haar beleidsverklaring uitgesproken dat zij het duurzaam ondernemen in al haar facetten als een van de belangrijkste uitgangspunten in haar beleid ten uitvoer zal brengen. “In al haar facetten” wil in dit geval zeggen dat er een duidelijk verband gelegd wordt tussen People, Planet en Profit.

Zo veel als mogelijk zullen alle te nemen beslissingen die betrekking hebben op deze drie P’s zodanig afgewogen worden, waardoor geen schade aan een of meerdere partijen wordt toegebracht en het duurzaamheid voordeel binnen aanvaardbare normen maximaal behaald wordt.

Milieuservice Hoeksche Waard B.V. vindt dat dit zo hoort in een maatschappelijk context en vindt ook dat de effecten van al haar activiteiten naar buiten toe transparant moeten zijn.

Hierdoor kunnen alle bij de organisatie betrokken stakeholders inzicht krijgen in de maatschappelijke effecten, door MHW veroorzaakt.

Bovendien zal dit MVO beleid een actief beleid zijn, d.w.z. dat er een continue verbeterproces aan ten grondslag ligt die de geformuleerde en de nog te formuleren prestaties dienen te vergroten en/of te verbeteren.

Allen die bij dit proces betrokken zijn, zullen jaarlijks worden verzocht om eventuele verbeterpunten aan te dragen en/of veranderingen aan te brengen.

Jaarlijks zal naast het gebruikelijke financiële jaarverslag tevens een Duurzaamheidverslag worden gemaakt waarin wordt gerapporteerd over het uitgevoerde en uit te voeren MVO beleid.

Dit verslag is voor alle belanghebbenden volledig beschikbaar.

Met deze visie en missie is Milieuservice Hoeksche Waard B.V. ervan overtuigd een positieve bijdrage te leveren aan People, Planet en Profit.

Directie Milieuservice Hoeksche Waard B.V.
November 2013

Branches

Milieuservice Hoeksche Waard heeft een passend aanbod voor meerdere branches en sectoren. Vaak bestaat onze no-nonsense oplossing uit een combinatie van alles wat wij in huis hebben. We zijn de vaste afvalpartner voor de handel en industrie en mogen vele aannemingsbedrijven, sloop- en demontagebedrijven tot onze vaste klantenkring rekenen. Maar ook een groot aantal gemeentes, productie- en (groot)winkelbedrijven maakt van onze duurzame dienstverlening gebruik.

Onze containers zijn toepasbaar op winkelcentra en in alle soorten bedrijven en sectoren. Door een juiste afmeting en combinatie van inhoudsmaat en ledigingsfrequentie (tot 10 x per week is mogelijk) biedt MHW u ‘afvalinzameling op maat’. Voor het separaat inzamelen van grote papierstromen is er een speciale rolcontainer. Inzamelen met rolcontainers is dé meest verzorgde en hygiënische wijze van afvalinzameling. Ook dit onderdeel binnen MHV is gecertificeerd conform de normen ISO9001:2008.

Voor elk afvalvraagstuk hebben wij een duurzame oplossing.
Wij bieden de volgende diensten aan :

 • Afvalverwerking en sortering
 • Afvalinzameling
 • Afzetcontainer transport
 • Opruiming gevaarlijk afval
 • Verhuur van magazijncontainers en afvaldepots
 • Advisering

Staat de gewenste service hier niet boven ? Neem dan gerust contact met ons op voor de mogelijkheden..!

Tot slot vermelden wij dat wij over alle benodigde vergunningen, zowel de milieu,- als verwerkervergunning beschikken en alle processen zijn gecertificeerd conform ISO 9001:2008.

Kortom : Uw afval in vertrouwde handen !

(Milieu service is sbb erkend leerbedrijf)

Neem  contact op

© Milieuservice Hoeksche Waard