Uw advies- en sparringpartner
voor een milieubeleid op maat.

SPECIALE DIENSTEN: MILIEUADVIES, GEVAARLIJK AFVAL EN STRAALGRIT

Milieuadvisering: Vrijwel altijd gaat aan afvalinzameling een inventarisatie- en adviesgesprek vooraf.Op basis daarvan lukt het ons om een passende aanbieding te doen waarbij we uiteraard zoveel als mogelijk rekening houden met uw eisen en wensen in combinatie met milieuwet- en regelgeving. Door het combineren van routes, het creëren van mono stromen en de inzet van de juiste mix aan containers weten we kostenbesparingen te realiseren en het milieu te ontlasten, dat is in het belang van iedereen. Maak een vrijblijvende afspraak en laat u aangenaam verrassen!

Gevaarlijk afval, chemisch afval en vervuilde grond: Veel van onze opdrachtgevers hebben naast het reguliere afval ook in meer of mindere mate te maken met ‘gevaarlijk afval’. Onze ervaren milieuspecialisten inventariseren uw behoefte en werken een duurzaam plan voor u uit. Door onze schaalgrootte zijn wij in staat dit concurrerend te doen zonder het milieu uit het oog te verliezen. Wij voeren uw ‘gevaarlijke afval’ voor u af en alle bijbehorende administratieve werkzaamheden nemen wij u ook uit handen, zo ontzorgen wij u compleet.

Straalgrit: Door het breken van de smeltslakken van poederkool-gestookte elektriciteitscentrales wordt straalgrit verkregen. Het betreft een (aluminium- of aluminiumijzer-)silicaatverbinding: een zwart, korrelig en glasachtig materiaal. Het wordt toegepast voor straalwerken voor het verwijderen van roest, verf en vervuiling van oppervlakken en het creëren van een bepaalde oppervlakteruwheid om een geschikte ondergrond te krijgen voor het opbrengen van een coating. Na het straalproces is het straalgrit – afhankelijk van het gestraalde object – verontreinigd met onder andere zware metalen, olie en chloorhoudende organische verbindingen. Milieuservice Hoeksche Waard kan uw verontreinigde straalgrit afvoeren en reinigen.

Informatie aanvragen

© Milieuservice Hoeksche Waard